Oberon - Kunst en cultuur in de brede school

dissertation guidelines 8 februari 2008

follow url Kunst en cultuur krijgen gaandeweg meer voet aan de grond in brede scholen in Nederland1. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de randvoorwaarden  voor de verdere ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie2 in de brede school.

enter site Doel van het onderzoek is antwoord te geven op de volgende vragen:
• In hoeverre zijn de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in brede scholen gerealiseerd?
• Welke knelpunten doen zich voor en welke oplossingen zijn daarvoor  denkbaar?
• Wat is het toekomstperspectief en waar liggen de kansen?
• Hoe kan de overheid de verdere ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in brede scholen (blijven) ondersteunen en stimuleren?

i need help writing my essay Download het onderzoek

Tags

javhide.com sexsut.com