Oberon - Kunst en cultuur in de brede school

8 februari 2008

Kunst en cultuur krijgen gaandeweg meer voet aan de grond in brede scholen in Nederland1. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de randvoorwaarden  voor de verdere ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie2 in de brede school.

Doel van het onderzoek is antwoord te geven op de volgende vragen:
• In hoeverre zijn de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in brede scholen gerealiseerd?
• Welke knelpunten doen zich voor en welke oplossingen zijn daarvoor  denkbaar?
• Wat is het toekomstperspectief en waar liggen de kansen?
• Hoe kan de overheid de verdere ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in brede scholen (blijven) ondersteunen en stimuleren?

Download het onderzoek

Tags

Nieuw boekje

8 februari 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

8 februari 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

8 februari 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

8 februari 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com