Cultuurnetwerk.NL - Zicht op de brede school en cultuureducatie

http://bredeschool.nl/?education=proquest-thesis-database&080=ae 10 mei 2007

go site Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in januari 2007 stond in de stand van het Ministerie van OCW de brede school centraal. Er is zowel vanuit het onderwijs als vanuit diverse instellingen op het gebied van zorg, welzijn en sport veel belangstelling voor de brede school. En hoe zit het met cultuur? Ook op dit gebied worden inmiddels overal in het land interessante projecten uitgevoerd door brede scholen en culturele instellingen. Er staat echter nog weinig informatie over deze ontwikkelingen op papier. Een eerste inventarisatie leverde wel veel en goede informatie op over de brede school in het algemeen, maar minder over de brede school en cultuureducatie.

Het artikel bij dit literatuuroverzicht bevat een algemene inleiding over de ontwikkelingen binnen de brede school en vervolgens meer specifieke informatie over de mogelijkheden van cultuureducatie. Het artikel is daarom bij uitstek geschikt voor leerkrachten, Interne Cultuurcoördinatoren (ICC) en directeuren van scholen voor primair onderwijs die zich willen oriënteren op de brede school en cultuureducatie. Dit artikel is echter ook interessant voor culturele instellingen, omdat het aangeeft onder welke voorwaarden de samenwerking met een brede school een succes kan worden.

http://be-basic.org/?education=academic-editing-service&aad=4b Download de publicatie

http://crime-prevention-intl.org/?education=buy-college-research-paper&22c=52 Zie ook:
Stappenplan brede school en cultuureducatie

Tags

javhide.com sexsut.com