SLO - Een brede school met hart voor cultuureducatie?

1 januari 2005

De publicatie 'Een brede school met een hart voor ...Cultuur?' richt zich in de eerste plaats op de student in de eindstudiefase van de Pabo die zich specialiseert in een of meer kunstvakken. Als student vind je hier veel informatie over de plaats van de kunstvakken en de rol van de cultuur coördinator binnen de brede school. Veel brede scholen leggen een extra accent op cultuureducatie en hebben een cultuurcoördinator aangesteld om het cultuurbeleid op hun school gestalte te geven. Sommige van deze brede scholen leggen daarbij de nadruk op alle kunstvakken, andere stellen een of twee vakken centraal.

Download de publicatie

Nieuw boekje

1 januari 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

1 januari 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

1 januari 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

1 januari 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com