Wet Buitenschoolse Opvang 2007

see 2 mei 2007

follow Basisscholen zijn sinds 2007 verplicht buitenschoolse opvang aan te bieden. "Ouders kunnen zo arbeid en zorg beter combineren", was tijdens de Algemene Beschouwingen van 2006 het argument voor Wouter Bos (PvdA) en Jozias van Aartsen (VVD) een motie in te dienen, die door de toenmalige minister Maria van der Hoeven van Onderwijs is vertaald in de Wet Buitenschoolse Opvang.

Voor veel Brede Scholen verandert er, behalve het verplichte karakter, niet zoveel. Een Brede School zonder buitenschoolse opvang is immers nauwelijks denkbaar. Het gaat daarbij om zinvolle vrijetijdsbesteding, voor- en naschoolse opvang van kinderen van werkende ouders  en educatie. Hoewel de termen zinvol leren, levensecht leren en betekenisvol leren veel gebruikt worden, is de samenhang tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten lange tijd een vrijwel onontgonnen terrein geweest. In de Wet Kinderopvang wordt naschoolse opvang voor het eerst buitenschoolse opvang genoemd, omdat de opvang zowel voor als na schooltijd kan plaatsvinden. Andere termen die worden gebruikt zijn: verlengde schooldag of bso (de afkorting voor buitenschoolse opvang). De verplichting in de nieuwe wet vervalt  wanneer er geen kinderopvanginstellingen in de buurt zijn en de school de opvang aantoonbaar niet zelf  kan regelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor kleine scholen op het platteland. PvdA, GroenLinks en D66, voorstanders van de wet, willen dat de overheid voldoende middelen beschikbaar stelt, omdat de wet anders 'gedoemd is te mislukken'.

Download de Nieuwsbrief Buitenschoolse Opvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met vooral op ouders gerichte informatie over de nieuwe wet.

buy essays for college Download het Stappenplan dat de overheid heeft gehanteerd bij de invoering van de wet.

online essay writing service review Download een analyse van de macro-economische consequenties van de wet, gemaakt door het Centraal Planbureau (CPB) na indiening van de motie Van Aartsen/Bos.

Nieuw boekje

custom research paper services 2 mei 2007

go site Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het enter apotheke. Elektroden in eine Erbse mittleren Teil des Gehirns, Academic und. propecia ohne rezept Alternativ zur Einnahme von Priligy können sie betäubende Cremes verwenden, die sie auf den Penis a. Priligy seriös hier.

Columns van Job

2 mei 2007

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

2 mei 2007

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

2 mei 2007

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com