Onderwijsachterstandenbeleid brede school Boxtel

16 januari 2004

In de periode 1998-2002 is in Boxtel het eerste gemeentelijk onderwijsachterstanden-plan uitgevoerd. Hierin stonden tien speerpunten centraal waarbij een zwaar accent werd gelegd op preventie en taalverwerving. Dit plan is in 2001/2002 onder leiding van KPC geëvalueerd.

Om de continuïteit te waarborgen en op advies van de Stuurgroep Lokaal Onderwijsbeleid Boxtel heeft KPC, in samenwerking met de afdeling Burgerzaken- en Welzijn, ook de samenstelling van het onderwijsachterstandenplan 2002-2006 ter hand genomen.

Download de beleidsnotitie

Nieuw boekje

16 januari 2004

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

16 januari 2004

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

16 januari 2004

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

16 januari 2004

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com