Evaluatiemodel brede school

21 juli 2008

Sinds de jaren negentig wordt er in veel Nederlandse gemeenten gewerkt aan de ontwikkeling van brede scholen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Sommigen denken dat de opbrengst uit de breedte zal komen (brede samenwerking tussen meerdere disciplines), volgens anderen komt de opbrengst vooral uit de lengte (doorgaande ontwikkelingslijnen). Maar verloopt de samenwerking wel naar wens en levert de brede school datgene op wat  men er van verwacht? En hoe maak je de eventuele meerwaarde zichtbaar?

De afgelopen jaren heeft Oberon samen met een aantal gemeenten het "Evaluatiemodel Brede School" ontwikkeld en in praktijk gebracht. In de eerste fase van het project heeft Oberon het model in samenwerking met zes gemeenten ontworpen. Tot dan toe was er geen geschikt instrumentarium voorhanden om de bredeschoolontwikkeling te evalueren. De ambitie was om een handzaam model te ontwerpen dat door gebruikers zonder externe ondersteuning eenvoudig zou kunnen worden ingezet. Een eis was wel dat alle relevante ontwikkelingen en vorderingen van brede scholen in beeld konden worden gebracht. In de tweede fase van het project is het model in zeven gemeenten in de praktijk gebracht. De door deze gemeenten verzamelde data zijn vervolgens gebundeld en geanalyseerd. Het model is tenslotte op grond van de opgedane lokale ervaringen en de landelijke analyses bijgesteld en aangepast.

Voordat u met de evaluatie kunt starten, moeten er een aantal zaken in kaart gebracht worden en enkele besluiten genomen worden. Oberon heeft een handleiding geschreven, welke ondersteuning biedt bij de voorbereiding op de evaluatie en het nemen van weloverwogen beslissingen.
De handleiding biedt informatie voor iedereen die overweegt met evaluatie van de brede school aan de slag te gaan: verantwoordelijke ambtenaren, projectleiders, directeuren van betrokken scholen en instellingen, en personeelsleden. In eerste instantie is het model bedoeld om evaluatie op gemeentelijk niveau vorm te geven. Het is echter ook goed mogelijk dat een individuele brede school met het model gaat werken. Hiervoor dienen dezelfde stappen doorlopen te worden als door een gemeente. Deze handleiding kunt u hier downloaden.

Instrumenten en rapportage

De bijbehorende titelpagina, inhoudsopgave, instrumenten en voorbeeldrapportage kunt u hieronder downloaden:

   1. Titelpagina & inhoudsopgave
   2. Beschrijvingskader populatie kinderen
   3. checklist programma
   4. Interview locatiemanagement
   5. Enquête personeel & directie
   6. Vragenlijst kinderen
   7. Vragenlijst jongeren
   8. Ouderpeiling
   9. Gesprek met de wijk
  10. Emailenquête met ambtenaren
  11. Voorbeeldrapportage gemeenten

Documenten voor verwerking enquête

    * Algemene toelichting
    * Toelichting SPSS
    * Toelichting Excel
    * Invoerbestanden SPSS (unzip)
    * Excel (unzip)
    * Codeboeken (unzip)

 
Voor meer info kunt u contact opnemen met de helpdesk EBS, email: helpdesk.ebs@oberon-o-a.nl telefoon: 030 - 230 60 90 (Oberon)

Nieuw boekje

21 juli 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

21 juli 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

21 juli 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

21 juli 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com