Ministerie van OCW - Analyse arbeidsmarkt barometer

19 februari 2010

In opdracht van het ministerie van OCW hebben Ecorys en ResearchNed in het schooljaar 2008-2009 de Arbeidsmarktbarometer voor het po, vo en mbo uitgevoerd.

In dit onderzoek worden vacaturestromen voor directiepersoneel, onderwijzend en ondersteunend personeel in kaart gebracht. Daarbij komen onder andere de veranderingen ten opzichte van eerdere jaren aan bod en de eventuele knelpunten die onderwijsinstellingen ervaren bij het vervullen van de vacatures.

Nieuw boekje

19 februari 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

19 februari 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

19 februari 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

19 februari 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com