Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief Woensdag 10 november 2010
BredeSchool.nl is vernieuwd!
Het kan u niet ontgaan zijn: wij hebben BredeSchool.nl, en dus ook deze nieuwsbrief, aan een grondige vernieuwing onderworpen.

Naast navigeren door middel van een overzichtelijk menu bovenaan de website, kunt u nu ook informatie op thema opzoeken. Door ons te volgen op Twitter of ons toe te voegen op LinkedIn en Facebook blijft u voortaan nog beter op de hoogte van het laatste nieuws op brede schoolgebied.
Natuurlijk zijn ook enkele vertrouwde onderdelen, waaronder de goede voorbeelden, agendatips en de nieuwsbrief, behouden gebleven.
Mist u informatie op onze nieuwe site? Heeft u tips of vragen? Of wilt u een suggestie doen voor een interview, goed voorbeeld of leuk verhaal? Mail het ons via ditis@bredeschool.nl
Interview met Ingrid Kluvers
Ingrid Kluvers was vijf jaar hoofdredacteur van Tina, onder haar leiding werd er regelmatig aandacht besteed aan ontluikende homoseksuele liefde. Onlangs publiceerde Ingrid haar eerste jeugdroman: Droomtuin. Met het boek wil Ingrid homoseksualiteit bespreekbaar maken onder jongeren. Wij stelden Ingrid een paar vragen over haar nieuwe boek en hoe dit bij kan dragen aan de voorlichting op scholen over homoseksualiteit.
Lees meer >>>
Stelling
Op 3 november vond het zevende Jaarcongres Brede School plaats. Tijdens een interactieve lezing legde Job van Velsen, projectleider van {Breed}, bezoekers van het congres een aantal stellingen voor. Helaas was er niet genoeg tijd alle stellingen te behandelen, wij leggen u hier een van de stellingen voor die tijdens het congres nog niet aan bod zijn gekomen:

"Voor- en Vroegschoolse Educatie is een fundament voor de brede school"
Breng uw stem uit!
Literatuur
SWP Uitgeverij - Op weg naar het integraal Kindcentrum
Het boek Op weg naar het integraal kindcentrum is het resultaat van de klankbordgroep integraal kindcentrum. Het behandelt onder andere financierings- en huisvestingsvraagstukken, personeelsbeleid, management en leiderschap, pedagogische visie en dagindelingen.
Lees meer >>>
SWP - Van brede school tot integraal kindcentrum?
In deze publicatie hebben negen medewerkers van het Nederlands Jeugdinstituut hun kennis over de ontwikkeling van de kwaliteit van de brede school gebundeld. Ook delen medewerkers van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders / AVS, {Breed} en het schoolbestuur INOS uit Breda hun kennis over de brede school met u.
Lees meer >>>
Agenda
24 november 2010
Regionale bijeenkomsten Sterrenschool 2.0
De Regiegroep Sterrenschool organiseert in november vijf regionale bijeenkomsten over De Sterrenschool; een innovatief onderwijsconcept voor een integraal kindcentrum.
Lees meer>>>
26 januari 2011
Pabocongres
Het landelijk overleg van de lerarenopleidingen basisonderwijs en {Breed} organiseren de conferentie Brede School, Scholen voor de Toekomst bij de Hogeschool de Kempel in Helmond.
Lees meer>>>
Nieuws
Hieronder vindt u het meest actuele nieuws van BredeSchool.nl:
  • Toespraak Jeannette Doornenbal op 7e Jaarcongres Brede School
  • Het kabinet stelt voor 2010 ruim 7 miljoen beschikbaar voor de regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen
  • Platform Primair Onderwijs Zeeland komt met een advies om te voorkomen dat basisscholen in de provincie door krimp moeten sluiten.
  • Onderwijsadviesbureau APS zoekt contact met scholen die ofwel al een integraal kindcentrum (IKC) zijn, of dat graag willen worden.
javhide.com sexsut.com