De Argumentenfabriek - Route naar een integraal kindcentrum

18 november 2010

Een integraal kindcentrum is een plek waar kinderen van nul tot twaalf jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Het aanbod bestaat uit onderwijs en kinderopvang. Het integraal kindcentrum gaat een stap verder dan de brede school. De brede school voorziet in verschillende voorzieningen voor kinderen; op het integraal kindcentrum werken deze gezamenlijk aan dezelfde doelen en in hetzelfde klimaat.

Het boek 'De route naar een Integraal Kindcentrum' gaat over het implementeren van een integraal kindcentrum. Het is dus bedoeld voor de situatie dat er al initiatiefnemers zijn met een uitgewerkte visie op de vormgeving van het kindcentrum. Hierbij gaat het onder meer over vragen naar strategie, dienstenaanbod, beoogde locatie, pedagogisch-didactische visie, inrichting van de huisvesting, openingstijden, dagindeling en de relatie met de buurt.

Het boek kent vijf stappen: Verkennen, Steun zoeken, Plannengroep samenstellen, Samenwerkingscontract sluiten en Implementatieplan maken. Het boek werkt elk van de stappen nader uit middels Informatiekaarten, die per stap de te stellen vragen in beeld brengen. Soms zijn hier suggesties voor antwoorden bij vermeld. Daarnaast bevat het boek Informatiekaarten over specifieke onderdelen, zoals huisvestingsopties en financieringsstromen.

Het boek 'De route naar een Integraal Kindcentrum' is het resultaat van denkwerk van experts op het terrein van kinderopvang en onderwijs. Zij zijn in 2009 en 2010 twaalf keer bijeen geweest om de route naar implementatie uit te denken.
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees meer of bestel het boek

Nieuw boekje

18 november 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

18 november 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

18 november 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

18 november 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com