PO-Raad - Handboek Krimp en Onderwijs

custom coursework writing 6 december 2010

good essay writing websites Op initiatief van de Provincie Limburg en het NEIMED is een Handboek Krimp en Onderwijs ontwikkeld als één van de experimenten in het kader van het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling.

http://bredeschool.nl/?education=help-with-thesis-statement&1ba=1f De provincie Limburg loopt in zekere zin voorop met de ontgroening. De ervaring die daar is opgedaan wil men graag met anderen delen, zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen. In steeds meer regio’s hebben scholen en schoolbesturen te maken met leerlingendaling. De overschakeling van groeidenken naar krimpdenken is lastig. Dit boekje kan daarbij helpen.

http://lacsq.org/?education=professional-college-paper-writers&ab0=ea Praktijksituaties
De rapportage van de case studies, vormt het eerste deel van het Handboek Krimp en Onderwijs. Er worden praktijksituaties beschreven van schoolbesturen en scholen die al langer met leerlingendaling te maken hebben en daarbij de nodige acties hebben ondernomen. Het boekje beperkt zich niet tot Limburg alleen. In samenwerking met de landelijke werkgroep “Krimp en onderwijs” (onderdeel van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling) zijn een vijftal casussen, die verspreid zijn over het hele land, beschreven. Met als doel het beschikbaar stellen van kennis en ervaringen, het ontwikkelen van strategieën voor succes en het inventariseren van aandachtspunten die van belang zijn bij krimpmaatregelen in het onderwijs.

enter Ga direct naar het handboek

Tags

Krimp

Nieuw boekje

source 6 december 2010

purchase custom research paper Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het go here best custom essay hier.

Columns van Job

6 december 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

6 december 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

6 december 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com