Aansprakelijkheid bredeschoolactiviteiten

7 december 2010

De vraag wie er aansprakelijk is voor ongelukjes tijdens brede schoolactiviteiten, blijkt juridisch lastig te beantwoorden. Dat wijst onderzoek van de Universiteit van Tilburg uit.

De Universiteit onderzocht het aansprakelijkheidsvraagstuk op initiatief van de Gemeente Rotterdam, afdeling Jeugd, Onderzoek en Samenleving (JOS). Uit het onderzoek blijkt dat het bestaande verzekeringspakket van scholen en instanties voor naschoolse opvang niet op alle gebieden toereikend is. In het rapport noemt de Universiteit situaties waarbij de ouders een schoolbestuur betalen voor activiteiten of een bestuur de contracten met de aanbieder sluit zonder tussenkomst van ouders.  In deze gevallen blijkt dat een school verantwoordelijk is voor incidenten tijdens de opvang. Scholen en opvangadressen doen er dan verstandig aan om allebei een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het gevaar van oververzekering kan ondervangen worden door een zogenaamde parapludekking waaronder alle deelnemende organisaties vallen.

Rotterdam anticipeert op de uitkomsten van het rapport met een zogenaamde excedentverzekering die het bestaande pakket aanvult. Het verzekeringsmodel is van toepassing op alle Rotterdamse onderwijsinstellingen in het primair- en voortgezet onderwijs en aanbieders van buitenschoolse activiteiten waarmee zij een overeenkomst hebben. Op de website van het JOS kunt u een model vinden voor het afsluiten van een overeenkomst zoals in Rotterdam gebruikt wordt.

Relevante links:

Nieuw boekje

7 december 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

7 december 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

7 december 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

7 december 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com