Berlijn - Werkbezoek Landelijk Steunpunt Brede Scholen (1)

help with college essay 14 december 2010

where to buy term papers online Van woensdag 10 t/m vrijdag 12 november bracht {Breed} een werkbezoek aan Berlijn. Tijdens dit bezoek bezochten zij een aantal brede scholen, die als lichtend voorbeeld gelden voor andere scholen. Hieronder vindt u een verslag, compleet met foto's en filmpjes.

Deel 1: Am Hollerbusch, Oost Berlijn.

i want to buy a research paper 14 december 2010

book editing services here 530 leerlingen, 37 leerkrachten en 24 opvoedkundigen.

Op de Am Hollerbusch in Oost Berlijn is onderwijs en BSO verplicht van 8.00 tot 16.00 uur. In de doorlopende leerlijn wordt een thematische verbinding gemaakt tussen onderwijs en vrije tijd. De BSO-leidsters werken vaak verdiepend samen met de leerkracht in de klas. Opvallend is de gelijkheid van personeel, BSO en onderwijs en de acceptatie van ieders professionaliteit. De pedagogische visie sijpelt overal door. Er wordt gewerkt met lesuren van 45 minuten, maar de lessen zelf duren 40 minuten. De overige vijf minuten worden besteed aan talentenklasjes en kinderen met gedragsproblemen. e.d.

De school zorgt er bewust voor dat de leerlingen veel beweging krijgen in de pauze, zowel binnen als buiten. Dit is onderdeel van de Gesundsheitserziehung, de motor van de school. Overal is de mogelijkheid te bewegen, buiten, in gangen en in aparte ruimtes. Kinderen eten op deze school ook elke dag een warme maaltijd, ouders betalen daar zo'n 23 euro voor. Zestig procent van de leerlingen op deze school is sociaal zwak en afkomstig uit gebroken gezinnen. Voor deze leerlingen is de school een belangrijke plaats.

Het personeel van de scholen in Oost Berlijn kijkt neer op die van de scholen in West Berlijn. Oost houdt  van orde en regelmaat, ze vinden het Westen te vrijgevochten. De scholen staan onder verantwoordelijkheid van de deelstaat, dat betekent dat Berlijn andere wetten en regelgeving hanteert voor onderwijs dan bijvoorbeeld Nedersachsen. Het kan dus zomaar zijn dat je in Berlijn op je elfde naar het tertiair onderwijs gaat  en elders in Duitsland op je 14e. Of dat je als leerkracht met je opleiding in Berlijn elders in Duitsland niet terecht kunt om te werken.

De kracht van deze school zit in het bestuur. Zowel BSO als onderwijs vallen onder hetzelfde bestuur. Hier wordt vanuit de pedagogische visie vanuit één organisatie gewerkt, geen gedoe en overbodig tijdverlies aan samenwerkingstrajecten etc. “Gewoon aan de inhoud werken. Dat stralen alle professionals dan ook uit en daar ligt voor mij de belangrijkste opbrengst van dit bezoek”, aldus Job van Velsen. In 2004 werd Am Hollerbusch beloond met een preventieprijs. De school werkt overigens samen met een school in Nederland via een Comeniusproject.

the help book essay Pluspunten:
-     Vijf minuten sparen om kinderen met talent of gedragsproblemen te helpen.
-    Lesuren van 45 minuten.
-    Niet vanuit het negatieve maar vanuit positieve.
-    Bso sluit echt aan bij het onderwijs.
-    Er is één ‘commando’ , duidelijke afspraken en aansturing.
-    Veiligheid, rust, schoon, duidelijkheid.
-    Ruime speelpleinen en lokalenwaren ruim.
-    De ordening en discipline is groot.

dissertation introduction Minder sterke punten:
-    25 papegaaien, minder creativiteit.

Nieuw boekje

14 december 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het customized writing paper usa essay writing services hier.

Columns van Job

14 december 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 december 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 december 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com