Berlijn - Werkbezoek Landelijk Steunpunt Brede Scholen (3)

buying essays online 14 december 2010

best buy research paper Van woensdag 10 t/m vrijdag 12 november bracht {Breed} een werkbezoek aan Berlijn. Tijdens dit bezoek bezochten zij een aantal brede scholen, die als lichtend voorbeeld gelden voor andere scholen. Hieronder vindt u een verslag, compleet met foto's en filmpjes.

Deel 3: Erica Mann Grundschule

essay proofread 14 december 2010

thesis research proposal instant essay writer 500 leerlingen

82% van de ouders van kinderen op de Erica Mann basisschool zit in de bijstand en er zijn veel kinderen die thuis een andere taal spelen dan Duits.

Uitgangspunt van de school is dat ieder kind iets moois en unieks mee brengt. Kinderen worden geaccepteerd zoals ze zijn. Sociale inclusie noemt de directrice dit. Er wordt niet gewerkt met cijfers, want vindt de school, die vergelijken alleen kinderen onderling en zeggen niets over de ontwikkeling van een individueel kind. Bildungsentwicklung wordt dit genoemd. 80% van de leerlingen van deze basisschool gaat uiteindelijk naar de Havo.

Ouders kunnen kiezen of ze van de bso gebruik willen maken. De school gaat 's ochtends om 6 uur open. Kinderen kunnen er tot 18.00 uur terecht. Ouders kunnen in de morgen bij hun kind blijven om samen het werk van het kind door te nemen en spullen te bekijken. Ook op deze school krijgen de kinderen een warme maaltijd. Dit kost ouders 1 euro per dag.

De lesuren duren 40 minuten, evenals de pauze. In die pauze is er een aanbod van negen activiteiten, waaronder slapen. Pedagogisch medewerkers, erzieherinnen, begeleiden deze activiteiten. De leraren, als ze niet ingezet worden, voeren overleg met collega's, speciaal onderwijs of nemen pauze. Door deze werkwijze hoeven ze ook geen ouderavonden meer te organiseren. Met externe partners worden jaarcontracten afgesloten waarin beschreven staat wat per partner de winst van de samenwerking is. Is er geen winst meer te behalen, dan stopt de coöperatie.

In de onderbouw wordt gewerkt met een dubbele bezetting leerkrachten en bevat een groep 23 leerlingen, tien procent daarvan zijn inclusiekinderen. Het thema in dit oude, getransformeerde kinderleerkasteel, is De Draak. Je ziet dat thema overal in de gangen terug. (zie foto’s)

Deze directrice koos voor een open ganztagschule, ouders zijn niet verplicht hun kind naar de BSO te sturen. Er wordt samenwerkt met een Stichting, waarvoor de directrice mede verantwoordelijk is.
Dat heeft voordelen, omdat je bijvoorbeeld met personeelsbeleid voor die BSO vrijer bent. Je kunt keuzes maken die je niet via de staat kunt bereiken en ouders zijn, wanneer ze tijd hebben, in de mogelijkheid met hun kind bijvoorbeeld samen de woensdagmiddag door te brengen.

De Erica Mann grundschule is gevestigd in een enorm gebouw, van drie verdiepingen. In totaal bezoeken ruim vijfhonderd kinderen de school. De lokalen zijn vrij traditioneel ingericht, soms erg vol. “Maar wat een geweldige aanvulling, contrast en veel ruimte biedt, zijn de lokalen die andere functies hebben gekregen. Voorleesruimte, leerkrachtontspanruimte, bibliotheek, speelrumte, slaaprumte, garderobe ruimte, experimentenruimte, techniekruimte etc. Daarnaast zagen we op de gang een medewerker met kinderen met het syndroom van Down spelen en bewegen. Alle ruimtes zien er schoon en opgeruimd uit, iedere hal heeft of kunst, of foto's van kinderen, of vitrines met werkstukken. Zelfs buiten, op vensterbanken en patio's zie je kinderkunst”, aldus Job van Velsen.

Succesfactoren:
•    Directeur met visie en lef.
•    Een team dat achter deze visie staat.
•    Een gebouw dat voor en samen met kinderen is ontworpen.
•    Een zichtbare en voelbare pedagogische visie.
•    Professionals met kwaliteit op het gebied van pedagogiek en didactiek.
•    Een aantal vakdocenten.
•    Structuur in de groepsruimten.
•    Verantwoordelijkheid en vrijheid bij kinderen.
•    Netwerken en relaties.

Nieuw boekje

college essay editor 14 december 2010

go here Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het do my papers see hier.

Columns van Job

14 december 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 december 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 december 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com