Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling - 'Krimp en onderwijs'

http://lacsq.org/?education=where-to-buy-writing-paper&db2=ae 17 januari 2011

websites for essay writing Wanneer de bevolking krimpt heeft dat gevolgen voor het onderwijs, net
als voor andere gemeentelijke en regionale voorzieningen. Wanneer echter
deze krimp gepaard gaat met ontgroening/ vergrijzing, zoals in Nederland het geval is, betekent het dat de gevolgen in het onderwijs harder aankomen dan waar ook. Het aantal kinderen en jongeren daalt immers sneller dan de bevolking als geheel.

Volgens de huidige CBS-prognose daalt de leeftijdscategorie 0-20 jaar tussen 2006 en 2040 met bijna 7%, terwijl de totale Nederlandse
bevolking dan nog maar net is uitgegroeid 1. Hoe deze krimp zich precies vertaalt in daling van leerlingenaantallen, verschilt per regio. In sommige regio’s is de krimp al begonnen en houdt men rekening met een uiteindelijke daling van maar liefst 15 tot 50% (Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen). In andere regio’s groeien de leerlingenaantallen
nog en krijgt de krimp pas tegen het einde van de genoemde periode vat. In het algemeen zullen de leerlingendalingen eerst in het primair onderwijs zichtbaar worden en vervolgens ook in het voortgezet en beroepsonderwijs.

In deze paper worden de gevolgen van krimp per onderwijsniveau apart besproken. De hoofdvraag daarbij luidt: welke gevolgen hebben krimp, ontgroening en vergrijzing voor het onderwijs en op welke punten leiden deze demografische ontwikkelingen tot problemen?

Download 'Krimp en Onderwijs'

Tags

Krimp

Nieuw boekje

descriptive essay help 17 januari 2011

http://crime-prevention-intl.org/?education=need-help-writing-a-research-paper&165=e1 Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het who can help me write an essay Viagra Werbung & Slogans Viagra Light, die Pille für den kleine Ständer zwischendurch. Jetzt gibts priligy kassenrezept. Die Wirken auch zuhause. Die neue Potenzpille Viagra hier.

Columns van Job

enter 17 januari 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

watch 17 januari 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

17 januari 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com