Een tuin voor alle kinderen

paper writer online 31 januari 2011

source http://aggs.school.nz/?education=best-online-essay-writers Natuur- en milieueducatie speelt op veel (brede) scholen een belangrijke rol. Het heeft tot doel kinderen bewuster te maken van de natuur, zodat ze er ook voorzichtiger mee omgaan. In Assen-Oost namen enkele enthousiaste ouders het initiatief voor een Kindertuin. Hier leren kinderen onder begeleiding van vrijwilligers tijdens en na schooltijd alles over het groeien en bloeien van de natuur.

De tuin met de naam Kindertuin Valkenstijn is bedoeld voor alle kinderen van basisscholen in Assen-Oost. Vooral in de bovenbouw wordt er veel aandacht aan de Kindertuin besteed. In de vakantie brengen de kinderen van de kinderopvang er veel tijd door, want ook in die periodes moet de tuin onderhouden worden. De tuin is echter niet alleen voor kinderen, want ook ouders zijn er elke donderdagavond en zaterdag van harte welkom. Ouders, opa’s en oma’s, buurtbewoners; iedereen mag zijn steentje bijdragen aan het onderhouden en mooier maken van de Kindertuin.

Het doel van Kindertuin Valkenstijn is de basisschoolkinderen van Assen-Oost in aanraking te laten komen met de natuur, onder meer door kinderen ten minste één seizoen lang een tuintje te laten inrichten en onderhouden. Volgens een vooraf opgesteld teeltplan gaan ze bloemen en planten zaaien en, met een beetje geluk, ook oogsten. Zo raken de kinderen meer betrokken bij de natuur en leren ze dat veel van de producten die je in de supermarkt koopt, eerst onder de grond hebben gezeten. Ze zien van dichtbij hoe een zaadje uitgroeit tot een bloem of vrucht en hoe de seizoenen werken. Bovendien zien de kinderen de tuin niet als een project van zichzelf of van hun eigen school, ze spreken steevast over ‘onze tuin’, want Kindertuin Valkenstijn is voor iedereen.

Op alle scholen in Assen-Oost is de Kindertuin opgenomen in het lesprogramma en onder leiding van vrijwilligers werken de kinderen in de tuin. De kinderen komen zowel tijdens de schoolse als de naschoolse activiteiten in de tuin. Een voorbeeld van een naschoolse activiteit is kookles met producten uit de Kindertuin. Het najaar is natuurlijk de beste tijd om te oogsten, maar al voor de zomervakantie leren de kinderen (met producten van de groenteman) hoe ze gerechten kunnen maken met ingrediënten die ook in de tuin groeien.

dissertation advice In de wijk Assen-Oost staat ook het AOC-Terra (VMBO-Groen). De kindertuin werkt nauw samen met deze school voor voortgezet onderwijs. De leerlingen doen onder andere voorbereidend werk voor het planten in de Kindertuin. Daarnaast mag de Kindertuin gebruik maken van de kas van het AOC-Terra en helpen leerlingen van deze school mee op de basisscholen.

Kindertuin Valkenstijn is een initiatief van een aantal zeer enthousiaste ouders. Op aanraden van Gert Jan Overduin, locatiemanager van de brede school Assen, presenteerden deze ouders hun idee in de plangroep brede school. Het idee werd zo enthousiast ontvangen dat binnen de kortste keren alle scholen in Assen-Oost met elkaar om tafel zaten. Door het grote draagvlak en het enthousiasme van de ouders, is Kindertuin Valkenstijn een waar succes. Om het reilen en zeilen van de Kindertuin in goede banen te leiden, hebben de ouders een stichting opgericht: Stichting Kindertuin-Valkenstijn. De Kindertuin kreeg een startsubsidie van de gemeente, maar nu schrijft de stichting zelf fondsen aan om het onderhoud van de tuin te bekostigen. De gemeente speelt hier geen actieve rol in, maar ze draagt de Kindertuin wel een warm hart toe.

www.kindertuin-valkenstijn.nl

javhide.com sexsut.com