Instrumenten behorende bij Handboek Brede School

enter 16 februari 2011

follow In het Handboek Brede School 2007, van Oberon en Sardes, staan een aantal handige instrumenten die nuttig zijn bij de ontwikkeling van een BredeSchool: convenanten, functiebeschrijvingen, controlelijsten, e.d. Het instrumentarium is afkomstig uit Nederlandse praktijksituaties.

Hieronder een lijst van de instrumenten. Door ze aan te klikken kunt u ze downloaden [PDF].

- Overzicht van partijen - checklist
- Intentieverklaring - format + voorbeeld
- Plan van aanpak - format
- Organisatiemodellen - voorbeeld
- Gespreksleidraad visie - Voorbeeld
- Visiedocument - voorbeeld
- Doelenlijst - checklist
- Werkplan - format
- Activiteitenplan - voorbeeld
- Communicatieplan - format
- PR materiaal - voorbeeld
- Vragenlijst kinderen - voorbeeld
- Protocol ouderpeiling - checklist
- Vragenlijst ouders - voorbeeld
- Vragenlijst buurtbewoners - voorbeeld
- Functieoverzicht - checklist
- Functieprofielen - voorbeeld
- Samenwerkingsvormen MFA - checklist
- Relatieschema - voorbeeld
- Programma van eisen - checklist
- Bouwprotocol - format
- Beheerplan - checklist
- Eigendomsverhoudingen - checklist
- Evaluatieplan - format + voorbeeld

Tags

Handboek

Thema's

Personeel

Nieuw boekje

source url 16 februari 2011

customer service essay Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het go to link us essay writing service hier.

Columns van Job

online essay service 16 februari 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

essay help 16 februari 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

16 februari 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com