Instrumenten behorende bij Handboek Brede School

16 februari 2011

In het Handboek Brede School 2007, van Oberon en Sardes, staan een aantal handige instrumenten die nuttig zijn bij de ontwikkeling van een BredeSchool: convenanten, functiebeschrijvingen, controlelijsten, e.d. Het instrumentarium is afkomstig uit Nederlandse praktijksituaties.

Hieronder een lijst van de instrumenten. Door ze aan te klikken kunt u ze downloaden [PDF].

- Overzicht van partijen - checklist
- Intentieverklaring - format + voorbeeld
- Plan van aanpak - format
- Organisatiemodellen - voorbeeld
- Gespreksleidraad visie - Voorbeeld
- Visiedocument - voorbeeld
- Doelenlijst - checklist
- Werkplan - format
- Activiteitenplan - voorbeeld
- Communicatieplan - format
- PR materiaal - voorbeeld
- Vragenlijst kinderen - voorbeeld
- Protocol ouderpeiling - checklist
- Vragenlijst ouders - voorbeeld
- Vragenlijst buurtbewoners - voorbeeld
- Functieoverzicht - checklist
- Functieprofielen - voorbeeld
- Samenwerkingsvormen MFA - checklist
- Relatieschema - voorbeeld
- Programma van eisen - checklist
- Bouwprotocol - format
- Beheerplan - checklist
- Eigendomsverhoudingen - checklist
- Evaluatieplan - format + voorbeeld

Tags

Handboek

Thema's

Personeel

Nieuw boekje

16 februari 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

16 februari 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

16 februari 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

16 februari 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com