NJi - Wij doen mee met VVE

2 maart 2011

Ervaringen van kinderdagverblijven in Amsterdam Zuidoost
Schreuder, L., M. Gemmeke en J. Schonewille

Hoe verloopt de invoering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in kinderdagverblijven? Wat draagt bij tot succes en wat zijn de problemen? Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam en kinderopvangorganisatie Partou hebben dit in 2009 en 2010 laten onderzoeken door het Nederlands Jeugdinstituut.

Dit boek bevat de onderzoeksresultaten. Het onderzoek heeft onder andere geleid tot een lijst met twaalf structurele voorwaarden voor een goede invoering van VVE-programma's in kinderdagverblijven. Ook worden de pedagogische vaardigheden beschreven die nodig zijn voor een goede uitvoering van VVE. Het boek eindigt met acht aanbevelingen van Partou voor andere kinderdagverblijven en beleidsmedewerkers in gemeenten.

2011
Boek
44 pagina's
Prijs: € 10
ISBN: 978 90 883143 8

Hier kunt u het boek bestellen.

Nieuw boekje

2 maart 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

2 maart 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

2 maart 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

2 maart 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com