Stam. P.M. & Yperen, T.A. van - Opvoeden versterken

psychology dissertation topics 18 maart 2011

good essay writing services coursework research November 2010
Onafhankelijk advies in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

http://crime-prevention-intl.org/?education=research-paper-introduction-help&8a1=52 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de schrijvers van deze notitie gevraagd advies uit te brengen over de consequenties die te voorzien zijn bij het realiseren van onderstaande ambities:

 • Een sterkere inzet op het voorkómen en vroegtijdig met lichte ondersteuning verhelpen van
  problemen.
 • Het bewustzijn dat de weg naar een samenhangend stelsel loopt langs een bredere visie op
  de jeugdzorg, die zowel betrekking heeft op de provinciale jeugdzorg, de jeugd-GGZ, de justitietaken
  op jeugdgebied, de lokale welzijnsorganisaties en het onderwijs.
 • Een bestuurlijk zwaartepunt van de jeugdzorg dat komt te liggen bij gemeenten enerzijds en onderwijsvoorzieningen anderzijds.
 • Een sterk accent op het bereiken van grotere kwaliteit binnen de jeugdzorg. Deze ambitie wordt voor een belangrijk deel ingevuld met impulsen aan verdere professionalisering van beroepsbeoefenaars.
 • De overtuiging dat er in een toekomstig stelsel sprake dient te zijn van een grotere financiële samenhang tussen de verschillende sectoren in de jeugdzorg.

help with thesis writing Download het advies

Tags

CJG

Thema's

Zorg
javhide.com sexsut.com