Stam. P.M. & Yperen, T.A. van - Opvoeden versterken

18 maart 2011

November 2010
Onafhankelijk advies in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de schrijvers van deze notitie gevraagd advies uit te brengen over de consequenties die te voorzien zijn bij het realiseren van onderstaande ambities:

 • Een sterkere inzet op het voorkómen en vroegtijdig met lichte ondersteuning verhelpen van
  problemen.
 • Het bewustzijn dat de weg naar een samenhangend stelsel loopt langs een bredere visie op
  de jeugdzorg, die zowel betrekking heeft op de provinciale jeugdzorg, de jeugd-GGZ, de justitietaken
  op jeugdgebied, de lokale welzijnsorganisaties en het onderwijs.
 • Een bestuurlijk zwaartepunt van de jeugdzorg dat komt te liggen bij gemeenten enerzijds en onderwijsvoorzieningen anderzijds.
 • Een sterk accent op het bereiken van grotere kwaliteit binnen de jeugdzorg. Deze ambitie wordt voor een belangrijk deel ingevuld met impulsen aan verdere professionalisering van beroepsbeoefenaars.
 • De overtuiging dat er in een toekomstig stelsel sprake dient te zijn van een grotere financiële samenhang tussen de verschillende sectoren in de jeugdzorg.

Download het advies

Tags

CJG

Thema's

Zorg

Nieuw boekje

18 maart 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

18 maart 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

18 maart 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

18 maart 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com