Toes, Elaine - 'Verdwijnt de school?'

http://aggs.school.nz/?education=essays-services 22 maart 2011

get link De functie van onderwijs verandert. Scholen werken in toenemende mate samen met andere instellingen. Er ontstaat een grotere variatie aan vormen en benamingen: brede school, ikc, MFA, open wijkschool, parapluschool, Sterrenschool etc. Wat betekent dit voor de rol en het taakprofiel van de schoolleider?

college essay writing help college paper help Senior AVS-adviseur Elaine Toes schetst haar visie in dit artikel in Kader Primair van feburari 2011. go

go Elaine Toes neemt namens AVS zitting in het expertteam brede scholen van {Breed}. Vier keer per jaar komt het expertteam bij elkaar om recente ontwikkelingen op brede school gebied te bespreken en om met elkaar de opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen. 

javhide.com sexsut.com