Toes, Elaine - 'Verdwijnt de school?'

22 maart 2011

De functie van onderwijs verandert. Scholen werken in toenemende mate samen met andere instellingen. Er ontstaat een grotere variatie aan vormen en benamingen: brede school, ikc, MFA, open wijkschool, parapluschool, Sterrenschool etc. Wat betekent dit voor de rol en het taakprofiel van de schoolleider?

Senior AVS-adviseur Elaine Toes schetst haar visie in dit artikel in Kader Primair van feburari 2011.

Elaine Toes neemt namens AVS zitting in het expertteam brede scholen van {Breed}. Vier keer per jaar komt het expertteam bij elkaar om recente ontwikkelingen op brede school gebied te bespreken en om met elkaar de opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Nieuw boekje

22 maart 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

22 maart 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

22 maart 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

22 maart 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com