Op bezoek bij Brede School Esse Zoom

25 maart 2011

http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-me-cheap Brede School Esse Zoom ligt in Nieuwerkerk a/d IJssel, een plaats die sinds kort deel uitmaakt van de gemeente Zuidplas. De brede school opende in augustus 2010 haar deuren nadat twee basisscholen en een naschoolse opvang er hun intrek hadden genomen. Op dit moment wordt deel twee van het project gerealiseerd; sociale woningbouw en de intrek van een dagopvang voor gehandicapten in de multifunctionele accommodatie.

Al tijdens de bouw van de nieuwe brede school was er veelvuldig contact tussen de gebruikers van het nieuwe gebouw. Afgesproken werd om zoveel mogelijk ruimtes in het gebouw te delen. Als je voor de hoofdingang van de school staat, bevinden De Gideonschool, school voor Christelijk onderwijs, de openbare Willem Alexanderschool en de naschoolse opvang zich aan de linkerkant. Beide scholen hebben een even groot deel tot hun beschikking, de twee delen van het gebouw zijn namelijk aan elkaar gespiegeld. Er zijn ook twee wissellokalen, wanneer een school wat meer ruimte nodig heeft door bijvoorbeeld een stijgend leerlingaantal, kunnen deze lokalen worden gebruikt.

In het midden van het gebouw, ligt een grote en lichte openbare ruimte, die door de scholen gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld musicals, maar waar de gemeente ook bijeenkomsten organiseert. Het is de bedoeling dat deze ruimte in de toekomst een buurtfunctie krijgt. Ga je na het betreden van de hoofdingang naar rechts in plaats van naar links, kom je uit bij de ruimte voor de dagopvang. Binnenkort geeft deze ruimte onderdak aan 30 tot 40 gehandicapten. “We hebben in het gebruikersoverleg al de wens uitgesproken om ook met deze organisatie een samenwerking aan te gaan. We willen niet alleen buren zijn in één gebouw, maar we willen meer voor elkaar betekenen”, vertelt Ad Spelt, bovenschools ICT-coördinator. “Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de mensen van de dagopvang helpen bij klusjes op school en dat de leerlingen een musical ook voor hen opvoeren en niet alleen voor hun ouders.” Aan de rechterkant van het gebouw bevinden zich tot slot ook de starterswoningen.

dissertation review Sporten
De peuters en kleuters van de scholen kunnen gebruik maken van één gezamenlijk speellokaal. Hier wordt onder schooltijd gymles gegeven aan de allerkleinsten. Op de eerste verdieping ligt ook een sportzaal, die door de bovenbouw van beide scholen gebruikt wordt. Na schooltijd wordt deze ruimte verhuurd aan sportverenigingen. De sportzaal is namelijk via het schoolgebouw, maar ook via een aparte gang bereikbaar, zodat de vleugel met de scholen gewoon afgesloten kan worden na schooltijd.

helping others essays Buiten spelen
Brede School Esse Zoom beschikt over twee schoolpleinen; een voor de onder- en een voor de bovenbouw. Door niet gelijktijdig pauze te houden, kunnen de schoolpleinen ook eenvoudig gedeeld worden door de scholen. Hierdoor konden ook de kosten voor de aanschaf en het onderhoud van onder andere de schommels onder de scholen worden verdeeld.

help with writing essays Overblijven
Beide scholen in Brede School Esse Zoom regelen hun eigen tussenschoolse opvang. De scholen hebben brede gangen, die in samenwerking met Multi PC Projects zijn ingericht met multifunctionele computertafels. Doordat de pc’s helemaal zijn ingebouwd in kasten, kan er aan deze tafels makkelijk gegeten worden en is het geen probleem als er een keer een glas melk omgegooid wordt. De scholen hebben er bewust voor gekozen het overblijven gescheiden te houden om te zorgen voor het behoud van de eigen identiteit.

best online essay writer Naschoolse activiteiten
Op dit moment organiseren de twee scholen nog geen gezamenlijke activiteiten. Dit komt onder meer door het grote aanbod brede school activiteiten dat in opdracht van de gemeente door Jeugdwerk Zuidplas wordt georganiseerd onder de naam BRAinS. Kinderen van alle scholen in de gemeente Zuidplas kunnen aan deze activiteiten deelnemen. De wethouder van de gemeente maakt zich sterk voor deze naschoolse activiteiten. Voor elke activiteit wordt van de ouders een kleine bijdrage gevraagd, die varieert van 1 tot 4 euro.

essay help chat room Successen van deze brede school
De samenwerking die vooraf op papier was vastgelegd, blijkt in de praktijk heel goed te werken. “De wil om elkaar te vinden is er en de scholen hebben nadrukkelijk uitgesproken niet elkaars concurrent te willen zijn. We willen elkaar alleen maar versterken”, aldus Ad Spelt. “Als brede school moet je natuurlijk wel blijven investeren in overleg. In het begin moet je vooral ontdekken welke voordelen de samenwerking alle partijen biedt. De kunst is wel dat je iemand nodig hebt met een visie, iemand die de kar trekt en die partijen samen kan brengen.”

http://aggs.school.nz/?education=psychology-essay-writing-services Twee denominaties
Hoewel de twee scholen een andere levensbeschouwelijke visie hebben, christelijk en openbaar, zijn de scholen niet bang voor het verlies van hun identiteit. “Als je gaat samenwerken in brede school verband hoef je als school niet bang te zijn voor het verlies van je eigen identiteit, want je bent er altijd nog zelf bij. Wij hebben niet het gevoel dat we op dit gebied iets in hebben moeten leveren.”

best essay writers Gegevens:
Brede School Esse Zoom
Donge 3
2911 CV Zuidplas

Nieuw boekje

25 maart 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het essay proofreading services help write my paper hier.

Columns van Job

25 maart 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

25 maart 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

25 maart 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com