Hoe betrek je het schoolteam bij natuuractiviteiten?

29 april 2011

Een verslag van de ontwikkelingen op de Brede School Bikube in het kader van het project ‘De Brede School, een groene basis’

http://aggs.school.nz/?education=custom-essays-online Uitgangssituatie
De Wijderij is een natuurproject in de wijk Bornholm, met een schooltuin, ontdektuin en Wijderij. De Wijderij bestaat uit een aantal stukken natuur binnen en buiten de hekken van de school (Robin Hoodbos, muziekkoepel). Het gaat dus om een wijkproject. Kantoortijdenschool Bikube heeft dit natuur-speelpark ontwikkeld in samenwerking met twee andere scholen op het eiland Bornholm en samen met de buurtbewoners. De Wijderij wordt beheerd en verder ontwikkeld door een werkgroep Wijderij waarin zowel leerkrachten, ouders als buurtbewoners zijn vertegenwoordigd.

custom essay Inleiding
Aan het einde van het vorige schooljaar (2009-2010) was de werkgroep Wijderij (ouders en een aantal leerkrachten) al tevreden over de belangstelling voor de Wijderij bij collegae. De betrokkenheid per collega verschilde nog wel. De meeste teamleden steunden de afgelopen schooljaren nog vooral op een paar leerkrachten en ouders die activiteiten bedachten in en om de Wijderij en zorg droegen voor het onderhoud. Dat leidde tot de wens om alle teamleden sterker te betrekken bij de natuuractiviteiten en de Wijderij en inzichtelijk te maken op welke wijze activiteiten in de Wijderij een plek kunnen krijgen binnen het reguliere curriculum. De school is het afgelopen jaar hierin begeleid door het IVN.
need help with essay  
Aanpak

Om het team meer te betrekken is gekozen voor een aanpak om de leerkrachten intensiever te betrekken bij de activiteiten in de Wijderij en hen gaandeweg kennis te laten maken met de mogelijkheden die de Wijderij biedt voor het onderwijs. Daarnaast zijn twee teambuildingsactiviteiten georganiseerd rond het thema natuur om de leerkrachten te enthousiasmeren zelf meer gebruik te gaan maken van de natuurrijke schoolomgeving. De leerkrachten hebben daarbij uitleg gekregen van deskundigen over de mogelijkheden van natuureducatie binnen het onderwijs.
academic essay writers  
Activiteiten 

-    De  school heeft een kraampje bemand tijdens de braderie in de wijk in september en gerechten verkocht die gemaakt waren van de eigen pompoenenoogst. De verzorging was in handen van teamleden, ouders en kinderen;
-    De Algemene Ouderavond is verzorgd door Franke van Laan (beheerder van de Heimanshof) en ging over de ontwikkelingen binnen de Wijderij en over natuur- en milieuzaken in Haarlemmermeer;
-    Diverse laagdrempelige activiteiten voor en door leerkrachten en leerlingen zoals bollen planten, pompoenen zaaien, bosjes narcissen plukken, onkruid wieden, paden aanvegen, insectenhotels observeren, etc. Er is van alles te bedenken om kinderen en hun leerkrachten naar buiten te krijgen.
-    Andere wijken hebben belangstelling getoond voor het project en een deel van de werkgroep is naar twee inspraakavonden geweest van wijken in de buurt.
-    Gezamenlijke biologische lunch, excursie naar de natuurspeeltuin in Amsterdam Noord en een lezing door Petra Schut (IVN). De bijeenkomst was erop gericht de leerkrachten kennis te laten maken met de mogelijkheden van activiteiten in een natuurlijke omgeving en het integreren van die activiteiten binnen het reguliere curriculum. Zie in de bijlage het verslag van de bijeenkomst.
 
http://aggs.school.nz/?education=custom-essay-writing-services-reviews Resultaten
25 medewerkers van Kantoortijdenschool zijn nu enthousiast voor de Wijderij. Bovengenoemde activiteiten hebben het proces van betrokkenheid versneld en dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

Meer betrokkenheid bij het team:
-    Alle leerkrachten hebben deelgenomen aan de excursie en aan de activiteiten in de natuur. Alle kinderen hebben hiervan kunnen meeprofiteren.
-    Elke groep heeft samen met leerkracht(en) en leden van de werkgroep Wijderij op de een of andere manier een bijdrage geleverd aan de Wijderij. De gegeven lessen of activiteiten zijn op eigen initiatief voorbereid en uitgevoerd;
-    De leidsters van de eigen BSO (school en opvang hebben een gezamenlijk Pedagogisch Beleidsplan) spelen en werken nu voor- en na schooltijd in het Robin Hoodbos in de Wijderij;
-    Iedereen is enthousiast over de activiteiten die zij hebben bedacht of uitgevoerd in de Wijderij.
-    Meer leerkrachten dan voorheen nemen deel aan het werken in de Wijderij met de werkgroep. Dit geldt ook voor het aantal vrijwilligers onder de kinderen.
-    De kinderen stimuleren de leerkrachten, de leerkrachten elkaar en de leerkrachten voeren meer activiteiten uit met de kinderen in de natuur.

Overige resultaten:
-    Naar aanleiding van de excursie zijn er contacten gelegd met medewerkers van het Noorderpark in Amsterdam om binnenkort meer kennis te delen.
-    Drie andere basisscholen in de wijk hebben naar aanleiding van informatie over de Wijderij besloten om mee te werken aan het project Wijderij.

buy essay cheap Afspraken voor de toekomst
Om de betrokkenheid te verankeren en vast te houden zijn er afspraken gemaakt over de betrokkenheid van leerkrachten en andere partijen. Iedere leerkracht realiseert per jaar minimaal 4 keer een natuuractiviteit met de klas (denk aan de vier seizoenen). De werkgroep stimuleert om vooral ook spontane, niet geplande activiteiten te organiseren. Daarnaast wordt de werkgroep Wijderij uitgebreid met ouders en leerkrachten van de andere scholen uit de wijk.

http://aggs.school.nz/?education=help-on-writing-an-essay Succesfactoren
De kracht zit hem in enthousiasme van een paar leerkrachten en ouders en vooral de blije kinderen. Kinderen vragen steeds meer om herhaling van buitenactiviteiten (houtsnippers verspreiden, mest rijden, enz.). Je kunt daar gericht gebruik van maken om je team te betrekken.
Het is het beste om niemand te dwingen iets te doen, maar mensen gaandeweg te enthousiasmeren door kleine activiteiten te organiseren waar zij aan kunnen deelnemen. Leerkrachten en kinderen worden dan eerst ondersteund door andere enthousiaste leerkrachten of ouders.
Het meest succesvol was de excursie en de lezing van Petra Schut. Door met het team en de werkgroep samen deze activiteit uit te voeren zijn de teamleden enthousiaster geworden en gaandeweg betrokken geraakt bij het project. Ook de teambarbecue in de Ontdektuin van de Wijderij heeft bijgedragen aan meer gezamenlijke inzet van het hele team.
cheapest essays writing services
essay writing service usa Welke inzet en capaciteit is nodig voor het opzetten en uitvoeren van het help with thesis statement buy research papers online project?
Het heeft een groot aantal zaterdagen in beslag genomen om alle plannen uit te voeren en te bewaken. Dit geldt dan voor een paar leerkrachten en een aantal ouders. Verder vallen alle activiteiten over het algemeen binnen ieders normjaartaak. Het vrijroosteren voor de excursie verliep soepel.

Lees ook:
Inspiratiemiddag voor het team van Kantoortijdenschool Bikube in Hoofddorp

Of ga naar:
Meer groen op de brede school

Nieuw boekje

29 april 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

29 april 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

29 april 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

29 april 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com