Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 3 mei 2011
Meer groen op de brede school
Het thema groen biedt een legio aan mogelijkheden om te werken aan welzijn, een duurzame leefomgeving, motorische ontwikkeling(sport), talentontwikkeling of een gevarieerd buitenschools aanbod. Daarom deze nieuwsbrief, geheel over het thema Groen.

Enquête
{Breed} beschouwt groen als een belangrijk thema voor de brede school. Het Steunpunt wil daarom brede scholen en gemeenten d.m.v. een enquête vragen naar de behoeften rond dit thema. Wilt u de enquête invullen? Met de uitkomsten zal SME Advies (communicatie adviesbureau op het gebied van duurzaamheid) voor {Breed} nagaan hoe zij scholen op het gebied van natuur- en milieu beter kan ondersteunen.

Goede voorbeelden
Brede school ’t Festival uit Zwolle heeft als visie: ‘leren door te ervaren’ en dat kan prima met groen. De school stelde een zeer gevarieerd programma samen: met natuurfotografie, afval is goud waard, met Staatsbosbeheer op pad. Aan de naschoolse activiteiten mogen ook de kinderen uit de wijk deelnemen. Laat u inspireren door de goede voorbeelden!

FAQ's
Als u met een groen aanbod aan de slag wilt, komen er automatisch vragen. Waar vind ik informatie, aanbod, ondersteuning en financiering? In 14 Frequently Asked Questions (FAQ’s) beantwoorden wij de meest prangende vragen!

Tips
Heeft u tips over groenactiviteiten op de brede school? Kent u of bent u een goed voorbeeld? Tip de redactie!

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com