Zeeman & De Regt - Voorwaarden en handvatten voor goede erfgoededucatie

13 mei 2011

Theoretisch kader
Wat is goede erfgoededucatie? Het Theoretisch kader voor erfgoededucatie schetst de variabelen en beginvoorwaarden die onmisbaar zijn voor goede erfgoedprojecten en -materialen. Naast een eerste aanzet tot theorieontwikkeling, biedt het kader ook handvatten voor de praktijk.

|Variabelen en beginvoorwaarden
Het theoretisch kader schetst de zes variabelen die de harde kern van erfgoededucatie vormen. Variabelen zijn eigenschappen die verschillende waarden kunnen aannemen. Bij variabelen horen beginvoorwaarden. Deze beginvoorwaarden geven aan wat minimaal aanwezig moet zijn om te komen tot de beste overdracht.

Op basis van onderwijskundige theorie en de praktijk van het project Erfgoedspoor van Erfgoedhuis Zuid-Holland kwamen de auteurs tot de volgende variabelen:

    * systematische overdracht;
    * kennis, vaardigheden en attituden;
    * erfgoed;
    * leerlingen;
    * leraren en educatoren;
    * tot stand brengen.

Hier kunt u her bestand downloaden.

Nieuw boekje

13 mei 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

13 mei 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

13 mei 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

13 mei 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com