Landelijk Steunpunt Brede Scholen & Oberon - Wetenschap en Techniek in de brede school

i need help with my college essay 27 mei 2011

see url click De brede school is een uitstekende voedingsbodem voor wetenschap en techniek. Dit blijkt uit een serie portretten opgesteld voor het Platform Bèta Techniek.

top rated essay writing websites In welke mate vormen brede scholen een goede voedingsbodem voor wetenschap en techniek? Deze vraag is onderzocht  door Oberon en {Breed} in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Op basis van interviews met elf brede scholen en een expertmeeting is een startdocument opgesteld met inspirerende schoolportretten en een checklist voor de implementatie van wetenschap en techniek in de brede school. Belangrijke succesfactoren voor een goede implementatie zijn een door alle partners gedeelde visie op de plek van wetenschap en techniek en het aanstellen van een regievoerder (bijv. een W&T-coördinator). Het realiseren van een doorgaande leerlijn in activiteiten en tussen partners vormt voor veel brede scholen nog een uitdaging.
Voor de geportretteerde scholen is het desalniettemin duidelijk dat wetenschap en techniek in de context van de brede school onvermoede talenten in leerlingen naar boven brengen.

student essay help Download de publicatie

javhide.com sexsut.com