NJi- Professionaliseren in bredeschoolwerk

30 mei 2011

Brede scholen – of integrale kindcentra – zijn praktijken in ontwikkeling. Daar moeten professionals voor dóórleren, in de bredeschoolpraktijk zelf. Professionaliseren in samenwerking. Als deel van hun dagelijkse werk, met gelegenheid voor reflectie en verbetering. Passende deskundigheidsbevordering vindt waar mogelijk plaats in samenwerking met opleidingen en andere kenniscentra. Dat is een zaak van iedereen; bredeschoolwerk is niet te delegeren aan enkelingen.

Professionalisering van het bredeschoolwerk stelt óók hoge eisen aan leidinggevenden, coördinatoren, bestuurders en beleidsmakers. In deze brochure kunt u lezen welke criteria er zijn voor professionaliseringsbeleid in de brede school, en over welke  kwaliteiten de bredeschoolprofessionals
moeten beschikken.

Download de brochure

Nieuw boekje

30 mei 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

30 mei 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

30 mei 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

30 mei 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com