Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 31 mei 2011
Goed voorbeeld
Openbare basisschool De Kern en Christelijke basisschool de MarsWeijde hebben beide een plek gevonden in de multifunctionele accommodatie de Matrix. Binnen de Matrix is een breed scala aan partners op het gebied van sport, welzijn, opvang en cultuur gevestigd. De samenwerking met peuterspeelzaal, kinderopvang, fysiotherapie, logopedie, welzijnsorganisaties en twee basisscholen maakt de Matrix tot spil in de wijk. Lees meer

Wetenschap & Techniek
In welke mate vormen brede scholen een goede voedingsbodem voor wetenschap en techniek? Deze vraag is onderzocht door Oberon en {Breed} in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Op basis van interviews met elf brede scholen en een expertmeeting is een startdocument opgesteld met inspirerende schoolportretten en een checklist voor de implementatie van wetenschap en techniek in de brede school. Lees meer

Literatuur
NJi - Professionaliseren in bredeschoolwerk
Professionalisering van het brede school werk stelt hoge eisen aan leidinggevenden, coördinatoren, bestuurders en beleidsmakers. In deze brochure kunt u lezen welke criteria er zijn voor professionaliseringsbeleid in de brede school en over welke kwaliteiten de brede school professionals moeten beschikken. Lees meer

KindVak2011
VNU Exhibitions en {Breed} gaan samen het inhoudelijke programma op de KindVak 2011 over brede scholen en BSO realiseren. {Breed} zal in totaal zes thema’s verzorgen voor de pedagogisch medewerker van kinderen van 4-12 jaar in de KindVak Academie (dagelijks programma). Daarnaast verzorgt {Breed} ook thema’s in het Management Congres op vrijdag 4 november. Lees meer

Agenda
Hier vindt u een selectie uit de agenda op BredeSchool.nl:
3 - 10 sept '11: Kindermediaweek
12 oktober '11: Netwerkdag Brede School door Schoolimpuls 
3, 4, 5 nov '11: KindVak2011

Nieuws
Hier vindt u een overzicht van het laatste nieuws op BredeSchool.nl:
- Stand van zaken ontwikkeling CJG's
- Kabinet investeert in excellente scholen
- Verlenging subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers
- Meer ruimte voor sport en bewegen in de buurt
- Kinderopvang afrekenen per uur?

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com