Combifuncties Onderwijs - Aan het werk in een combinatiefunctie, werkgeverschap en personeelsbeleid

14 juni 2011

De ervaringen met combinatiefunctionarissen op de werkvloer zijn positief. Betrokkenen beschouwen de combinatiefunctionaris als een aanwinst. Steeds meer schoolbesturen zijn met de gemeente in gesprek om met combinatiefuncties aan de slag te gaan. Een combinatiefunctionaris werkt voor twee sectoren en heeft een dienstverband bij slechts één werkgever. Dit vraagt dat rechtspositioneel een aantal zaken goed geregeld is.

Goed personeelsbeleid bindt medewerkers en komt ten goede aan het welzijn en welbevinden van de combinatiefunctionaris. Deze publicatie gaat in op de inhoud en achtergrond van de combinatiefunctie. Mogelijkheden voor werkgeverschap aan bod, gevolgd door personeelsbeleid. Twee praktijkvoorbeelden zijn opgenomen, waarvan de eerste ingaat op werkgeverschap en de tweede het belang van personeelsbeleid benadrukt.

Deze publicatie vormt een onderdeel van een groter pakket aan ondersteuningsmiddelen van Combifuncties Onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs. U kunt de publicatie kosteloos bestellen via info@combifunctiesonderwijs.nl. U kunt de publicatie ook downloaden.

Nieuw boekje

14 juni 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

14 juni 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 juni 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 juni 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com