Ziet u deze nieuwsbrief niet goed? Bekijk dan de online versie.

Nieuwsbrief 14 juni 2011
Goed voorbeeld
In Amsterdam Zuidoost zijn tien brede scholen. Iedere buurt heeft er wel één. De Brede School waar De Polsstok deel van uit maakt is de DE Brede School. Binnen de DE Brede School werken drie scholen (de levensbeschouwelijke Polsstok, de openbare Bijlmerhorst en de Islamitische As Soeffah) en een gemeenschappelijke voorschool samen aan het optimaliseren van de kansen voor de leerlingen. 
Lees meer

Ambassadeur
Openbare Basisschool De Bongerd ligt in Hoog-Keppel, Gelderland. Op de school zitten 80 leerlingen, verdeeld over vier combinatiegroepen. Toen bleek dat de school door fusieplannen zou moeten vertrekken uit het dorp, hebben ouders, inwoners, leerkrachten en dorpsraad de schouders eronder gezet om de school te behouden voor Hoog- en Laag-Keppel.
Lees meer

Literatuur
Combifuncties Onderwijs - Aan het werk in een combinatiefunctie, werkgeverschap en personeelsbeleid
Deze publicatie gaat in op de inhoud en achtergrond van de combinatiefunctie. Mogelijkheden voor werkgeverschap komen aan bod, gevolgd door personeelsbeleid. Twee praktijkvoorbeelden zijn opgenomen, waarvan de eerste ingaat op werkgeverschap en de tweede het belang van personeelsbeleid benadrukt.
Lees meer


Pilotschool gezocht
Project Hand in Hand biedt zorgleerlingen in de kleuterklas hulp in het volgen van onderwijs en bij hun ontwikkeling. Door middel van activiteiten met handpoppen laat het programma kinderen ervaren dat ze er mogen zijn, dat ze worden begrepen en dat ze er niet alleen voor staan. Project Hand in Hand is nog op zoek naar een brede school die als pilot wil meedenken en doen aan project Hand in Hand.
Lees meer

Agenda
Hier vindt u een selectie uit de agenda op BredeSchool.nl:
29 juni 2011:  Voorlichtingsbijeenkomst Opleiding Brede School coördinator
30 sept 2011: Congres Centra voor Jeugd en gezin
1 nov 2011:    Congres over het jonge kind

Nieuws
Hier vindt u een overzicht van het laatste nieuws op BredeSchool.nl:
- Aanvraagprocedure Kinderen maken Muziek gestart
- Docenten bezoeken gratis het NAi
- Maatregelen kindregelingen, kindgebonden budget en kinderopvang
- Gedeelde visie op kwaliteit is fundament brede school


Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn!

javhide.com sexsut.com