Interview met Bart Eigeman

26 juli 2011

“Samen meer zijn dan de som der delen”

help my essay De Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een duidelijke visie op wat de brede school zou moeten zijn. paying someone to write a paper 's-Hertogenbosch proquest dissertations search kent op dit moment zeven Brede Bossche Scholen, het concept bestaat inmiddels tien jaar. De Brede Bossche School is er 'voor de wijk en door de wijk'.  Hierbij is de zeer intensieve samenwerking tussen meer dan 20 maatschappelijke partners bijzonder. De BBS-en zijn in alle opzichten veel meer dan reguliere brede scholen of multifunctionele accommodaties. We spraken met wethouder Bart Eigeman die de Brede Bossche Scholen een warm hart toedraagt.

Een Brede Bossche School is een brede school in 's-Hertogenbosch die aan bepaalde criteria voldoet. Het is meer dan een clustering van uiteenlopende voorzieningen rond een school. Voorwaarde is dat er een inhoudelijke samenwerking is op basis van een programma. Naast de Brede Bossche Scholen kent Den Bosch ook nog andere brede scholen.
Bart Eigeman: “In de Brede Bossche School ging en gaat het maar om één ding: Talentontwikkeling. En met name van kinderen die wat minder vanzelfsprekend aan hun talentontwikkeling toekomen.” De Brede Bossche Scholen waren in het begin vooral gericht op aandachtswijken, nu is dat breder geworden. Binnen de BBS zetten convenantpartners zich in voor het vergroten van ontwikkelingskansen van met name kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Op gemeentelijk niveau zijn in dit kader vijf speerpunten vastgesteld:
1.  Sport, Spel en Bewegen,
2. Cultuur en kunsteducatie,
3. Leesbevordering,
4. Gezondheidseducatie, volwasseneneducatie, opvoedingsondersteuning en
5. Informatie en Communicatie Technologie.
“Brede Bossche Scholen zijn  gericht op actief burgerschap. Iedereen van nul tot 99 jaar mag mee doen en speciale aandacht gaat uit naar de kinderen. Brede Bossche Scholen moeten een belangrijke rol in de wijk spelen.”

go to site Hoe zijn de Brede Bossche Scholen ontstaan?
“De eerste aanzet stamt uit het midden van de jaren ’90. Er was een behoefte aan samenspel met partners. De gemeente is van het begin erg betrokken geweest bij de Brede Bossche Scholen. Nu is zij verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en voor sociaal culturele gebouwen. De gemeente heeft daarom het beheer van de gebouwen in handen. Daarnaast stelt de gemeente een budget van 30.000 euro per locatie per jaar beschikbaar voor het Pluspakket van de Brede Bossche Scholen.” Dit geld is bedoeld om de samenwerking tussen partners, de innovatie van nieuwe activiteiten en de activiteiten binnen de bovengenoemde vijf speerpunten te stimuleren.

top custom essay services Heeft de gemeente 's-Hertogenbosch de ambitie om meer Brede Bossche Scholen op te richten?
“Op dit moment hebben we zeven Brede Bossche Scholen. Een Brede Bossche School vraagt zoveel extra ten opzichte van andere brede scholen, dat kun je niet overal doen. Wel worden alle basisscholen in de gemeente kindcentra, waarbij kinderopvang en peuterspeelzaal zijn geïntegreerd en samenwerken met de basisschool en de naschoolse opvang. Bij een Brede Bossche School draait het niet om allemaal onder één dak, maar om samen meer zijn dan de som der delen.” http://aggs.school.nz/?education=buy-custom-essays

In het land wordt veel bezuinigd op brede scholen. Bezuinigt 's-Hertogenbosch op de Brede Bossche Scholen?
“We hebben natuurlijk geprobeerd om de Brede Bossche Scholen uit de wind te houden, maar dat betekent niet dat er niet bezuinigd kan worden. Ik denk bijvoorbeeld dat het gerechtvaardigd is om iets te bezuinigen op beheer. We kijken nu naar de mogelijkheid om meer gebruik te maken van het vrijwilligerspotentieel. We willen de verantwoordelijkheid van betrokkenen vergroten en bezuinigingen mondjesmaat doorvoeren.”

source site Welke valkuilen bent u tot nu toe tegengekomen bij de Brede Bossche Scholen?
“Ten eerste: er wordt wel eens gezegd dat een brede school een verzamelgebouw is. Daarin zit meteen ook de valkuil. De kans bestaat dat er een heel mooi gebouw gerealiseerd wordt en dat iedereen vervolgens blijft doen wat hij altijd al deed.
Ten tweede: Als je met zo’n hoeveelheid instellingen gaat samenwerken, kom je al snel in veel overleggen terecht. Die overhead is ook een valkuil.
Ten derde: De Brede Bossche Scholen moeten niet naast allerlei andere initiatieven staan en ze moeten ook niet in de samenwerking blijven hangen, maar nadrukkelijk verbonden zijn met wat er buiten in de wijk gebeurt.
Ten vierde: Na tien jaar wethouderschap heb ik ook geleerd dat je je moet behoeden voor een overmaat aan professionals, waarbij de kracht van bewoners onbenut blijft. De valkuil is dat je meer en meer professionals in gaat zetten, terwijl mensen in de wijk ook een rol kunnen vervullen.
Tot slot: De Brede Bossche School is iets van de lange adem. Je moet niet vervallen op korte termijn successen. Het gaat dikwijls om mensen waar generaties lang een stapeling van kansontnemers is opgebouwd. Wat je dan ziet is dat je in het college wordt afgerekend op twee jaar investeren, terwijl het juist gaat om jarenlang opbouwen.”

get link Wat zijn de successen van de Brede Bossche Scholen?
“Er is ruimte voor de ontwikkeling van talenten van mensen en er is een verbetering van de leefbaarheid in de buurt. Mensen zijn gelukkiger door wat er in de BBS gebeurt. Wij hebben bijvoorbeeld een Wijktheater waar iedereen, van 4 tot 94, kan optreden. Om een optreden te kunnen bekijken, moeten bezoekers een kaartje halen (niet betalen) bij de kassa. In het theater is interactie tussen zien en gezien worden. Applaus krijgen voor wat je doet is van ongekende waarde. Deze methode van samenlevingsopbouw werkt veel actiever dan veel methodisch handelen vanuit het welzijn. Ik zou iedereen aanraden een wijktheater te beginnen. Durf richting te geven aan de leefbaarheid in de buurt. Het gaat niet alleen om rekenen en taal.”

research papers to buy Heeft u tips voor andere brede scholen?

  1. 1. “Zorg voor een relatie tussen inhoud en beheer. Geef beheer voldoende mogelijkheden om de sleutel tot inhoudelijk succes te zijn.”
  2. 2. “Geef iemand op locatie mandaat. Je kunt niet alles vanuit het stadhuis regelen. Je moet ook kunnen loslaten.”
  3. 3. “Vier je successen. Dat kun je niet vaak genoeg doen. We hebben hier een BBS Succesprijs voor goede voorbeelden van samenwerken. Brede Bossche Scholen kunnen hun succesvolle samenwerking presenteren. Ook zo creëer je een mogelijkheid om applaus te geven. We hebben in mei twee weken lang feest gevierd. De kinderen traden op voor een publiek van volwassenen. Vaak successen vieren kost helemaal niet zoveel. Op die manier investeren in brede scholen kost geen geld, maar levert wel goud op. Ik geloof in die formule.”
  4. 4. “Dat geneuzel op korte termijn over ‘dat kunnen we niet betalen…’ dat is gewoon niet waar. Een brede school is investeren in nu en in de toekomst.”

Nieuw boekje

26 juli 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://bredeschool.nl/?education=write-a-good-thesis&f46=57 follow link hier.

Columns van Job

26 juli 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 juli 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 juli 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com