VROM - Brandveiligheidseisen voor gebouwen (nov 2008)

31 augustus 2011

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het zgn. Gebruiksbesluit).

Er is een gebruiksvergunning nodig wanneer u in een gebouw aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of bso, opvang biedt.

Download de gebruiksvergunning

Nieuw boekje

31 augustus 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com