FCB - Handreiking ongewenst gedrag in kindercentra (dec 2009)

31 augustus 2011

Een brochure van het FCB om ongewenst gedrag in kindercentra te voorkomen of te beperken,
Als pedagogisch medewerker kun je te maken krijgen met geëmotioneerde of boze ouders. Soms kan dit hoog oplopen en bestaat de kans op mondeling of fysiek agressief gedrag. Dat betekent niet dat werken in kindercentra onveilig is. Maar veilig werken gaat niet vanzelf. In deze handreiking staat wat je moet doen om veilig te kunnen werken.
(december 2009)

Download de handreiking

Nieuw boekje

31 augustus 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com