CFI - Regeling voor het stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen

31 augustus 2011

Voor het stimuleren en het aanpassen van scholen in zogenoemde brede scholen is een totaal bedrag beschikbaar gesteld van € 28 miljoen. Onder ‘brede school’ wordt verstaan: een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer organisaties waarbij de hoofddoelstelling is kinderen meer ontwikkelingskansen bieden en het realiseren van een sluitende dagindeling voor kinderen en hun ouders. Per project is een specifieke uitkering mogelijk van ten hoogste € 500.000,- Het geld voor deze eenmalige investering is afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en uit de algemene begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanvragen voor deze stimuleringsregeling moeten uiterlijk op 30 juni 2009 door CFI zijn ontvangen. Aanvragen die na 30 juni 2009 binnenkomen, worden zondermeer afgewezen.

Download de regelgeving

Nieuw boekje

31 augustus 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com