Ministerie van OCW - Regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang, Eindrapport (april 2011)

go 31 augustus 2011

dissertations help In 2009-2010 is de kwaliteit van het systeem van regels, toezicht en handhaving in de kinderopvang tegen het licht gehouden. Opdrachtgever voor dit onderzoek was het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)1. De opdracht is uitgevoerd door B&A Consulting, met ondersteuning van KplusV voor het terrein van de zelfregulering en certificering.
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch van juridische documenten en beleidsstukken, protocollen en onderzoeksrapporten van derden en gesprekken met directeuren van organisaties voor kinderopvang en basisscholen, medewerkers van gemeenten en GGD-en en de leden van de klankbordgroep.

write my papers discount code Download het rapport

Nieuw boekje

follow link 31 augustus 2011

reviews for essay writing services Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het buy cheap papers online essay help chat room hier.

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com