Buitenhek - Kinderopvang in Nederland 2011: vraag en aanbod in evenwicht

cheap essays 31 augustus 2011

follow url In opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang heeft Buitenhek Management & Consult onderzoek gedaan naar het actuele bereik en de verwachte groeimogelijkheden van de kinderopvang in Nederland. Dit rapport is een update van de eerdere onderzoeksrapportage “Verzadiging van de kinderopvangmarkt in Nederland nadert snel” dat in 2009 is verschenen.

writing your thesis Dat verzadiging van de kinderopvangmarkt aanstaande is blijkt uit de gebruikscijfers. In 2010 ontvingen ouders voor 822.000 kinderen een kinderopvangtoeslag. Dat is nauwelijks meer dan in 2009 toen 802.000 kinderen een toeslag ontvingen (OCW, 2011). Het verklaart de titel en conclusies in dit vervolgrapport: “Kinderopvang in Nederland 2011: vraag en aanbod in evenwicht”.

see url Marktevenwicht is echter geen statisch gegeven. De vraag naar opvang wordt onder andere beïnvloed door veranderingen in gezinsomstandigheden, de prijs- kwaliteitsverhouding die ouders ervaren en ook door overheidsbeleid. Die laatste factor heeft in 2010 met name invloed gehad op de vraag naar gastouderopvang. In 2010 werden nieuwe wettelijke eisen gesteld aan gastouders en gastouderbureaus en is de eigen bijdrage voor deze vorm van opvang substantieel verhoogd. Het directe gevolg daarvan was niet alleen sterke krimp van de gastouderopvang maar ook een verschuiving van de voorkeur van ouders naar dagopvang en buitenschoolse
opvang.

De bezuinigingen van het Rijk op de kinderopvang in 2011 en in de jaren daarna zullen opnieuw effect hebben op de vraag naar opvang. In dit rapport daarom niet alleen een analyse van de markt maar ook een eerste prognose voor de periode na 2011.

thesis writing tips Download het onderzoek

viagra bestellen aus österreich Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het writing paper services click hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com