Ayit - Marktverkenning Kinderopvang in een vraaggestuurde markt

31 augustus 2011

Jarenlang is de kinderopvang een sterk groeiende markt geweest. Dat geldt zowel voor de dagopvang als de buitenschoolse opvang (BSO). Al enige tijd komen er echter signalen dat in sommige gebieden van Nederland de vraag naar kinderopvang stabiliseert. Tegelijkertijd groeit het aanbod aan kinderopvang nog steeds. Doordat vraag en aanbod in de kinderopvang steeds meer met elkaar in evenwicht komen, zal de markt op termijn verzadigen.

In deze handreiking „Marktverkenning Kinderopvang in een vraaggestuurde markt‟ presenteren wij een stappenplan voor marktverkenningen in de kinderopvang, waarin naast de bekende prognosemethodieken, ook aanvullend andere methodieken opgenomen zijn.

Download het onderzoek

Nieuw boekje

31 augustus 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com