Plantenga - Nut en noodzaak van brede voorzieningen voor jonge kinderen

31 augustus 2011

Tijdens de eindconferentie van Netwerkbureau Kinderopvang op 22 juni 2011 gaf Janneke Plantenga, Utrecht University School of Economics (USE), een lezing met als doel zicht te krijgen op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen markt en overheid en tussen wetenschap en politiek en het daadwerkelijk werpen van een perspectief op de toekomst.

Een boeiend betoog waarin zij de verschillende perspectieven ontrafelde die in het debat over nut en noodzaak van de kinderopvang een rol spelen.
 
Download de lezing

Nieuw boekje

31 augustus 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com