Inspectie Onderwijs - BSO Aansluiting onderwijs en BSO in de schoolgids (mei 2010)

31 augustus 2011

Op 18 mei 2010 is het rapport ‘Aansluiting onderwijs en buitenschoolse opvang in de schoolgids’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Op grond van de motie Van Aartsen/Bos zijn basisscholen sinds 2007 verplicht om, als ouders erom vragen, zorg te dragen voor de aansluiting met de buitenschoolse opvang (bso). Ook zijn zij verplicht om in de schoolgids informatie op te nemen over de wijze waarop ze deze buitenschoolse voorzieningen organiseren.

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzocht of ouders via de schoolgids voldoende informatie krijgen over buitenschoolse opvang en wat er gedurende drie achtereenvolgende schooljaren in de informatievoorziening voor ouders en leerlingen is veranderd. Uit het onderzoek blijkt dat in het schooljaar 2008-2009 in 81% van de schoolgidsen een regeling voor de buitenschoolse opvang is opgenomen. Dit is significant meer dan in de voorgaande jaren. Daarnaast blijkt dat het informatieve gedeelte in de schoolgidsen ongeveer gelijk is gebleven.

Download het onderzoek

Nieuw boekje

31 augustus 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com