AVS - BSO Analyserapport BSO scholenpanel 2007-2009

31 augustus 2011

Met de motie Van Aartsen/Bos zijn scholen vanaf 2007 verplicht hetzij voor- en naschoolse opvang te bieden tussen 7.30 en 18.30, hetzij
faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en de randvoorwaarden hierbij aan te geven.
De Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) heeft in 2007 onder haar leden een enquête gehouden over de invulling van die maatregel. Dit onderzoek is in 2009 in opdracht van het Netwerkbureau Kinderopvang herhaald en de gegevens staan in het rapport hieronder.

Download het rapport

Nieuw boekje

31 augustus 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com