Ministerie van OCW - De gemeentelijke beleidsinzet bij de uitbreiding van de BSO (september 2008)

31 augustus 2011

In dit project is onderzoek gedaan naar de beleidsinspanningen van gemeenten in het terugdringen van de wachtlijsten in de buitenschoolse opvang. Aanleiding voor het onderzoek is een bedrag van 5 miljoen euro dat het Ministerie van OCW aan gemeenten voor dit doel beschikbaar heeft gesteld en bestuurlijke afspraken die OCW met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de beleidsinzet van gemeenten op het vlak van de realisering van capaciteit voor buitenschoolse opvang heeft gemaakt.

Download dit onderzoek

Nieuw boekje

31 augustus 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com