SEO - De waarde van kinderopvang, SEO rapport, juni 2011

31 augustus 2011

Dinsdag 21 juni is in Den Haag het rapport ‘De waarde van kinderopvang’ gepresenteerd.
In aanwezigheid van de pers en van betrokkenen vanuit het veld en de politiek werden de bevindingen van de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) gepresenteerd door drs. Lucy Kok, onderzoeker van SEO Economisch Onderzoek. Hierop werd vervolgens gereageerd door onafhankelijke kinderopvangdeskundigen, te weten prof. dr. Janneke Plantenga, prof. dr. Louis Tavecchio en prof. dr. Frank den Butter. Ook vond een inhoudelijk gesprek plaats met de zaal, onder leiding van Ila Kasem.

Download het rapport.

Nieuw boekje

31 augustus 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

31 augustus 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

31 augustus 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

31 augustus 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com