Meepraten over andere schooltijden

essay service cheap 6 september 2011

http://aggs.school.nz/?education=instant-essay-writer Dit katern is een uitgave van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang, in de serie Praktische Adviezen. Deze derde aflevering is specifiek bestemd voor medezeggenschapsraden in basisscholen, die willen weten wat hun rol kan zijn bij de invoering van andere schooltijden en op welke manier zij daaraan kunnen bijdragen.

essay on community service De medezeggenschapsraad heeft een recht van initiatief, dat is vastgelegd in de wet. Het betekent dat de MR het initiatief mag nemen om een voorstel in te dienen bij het bevoegd gezag. Dat mag ook een geleding van de MR zijn: de oudergeleding of de personeelsgeleding. Een (geleding van de) MR kan op deze manier het initiatief nemen om te gaan praten over andere schooltijden.
In de praktijk is het echter vaak de schoolleiding die erover begint. Maar ook dan komt direct de MR in beeld, want die vervult een belangrijke rol in het proces. Hoe verloopt het traject, hoe werkt u als MR samen met de schoolleiding, wat zijn de taken en bevoegdheden van de MR? Hoe worden de overige ouders geraadpleegd?

Daarover gaat dit Praktisch Advies. Aan de hand van een aantal concrete vragen, met even concrete antwoorden, leiden we u door het hele proces. Daarnaast vindt u onder de kopjes ‘Uit de praktijk’ steeds relevante tips van scholen die al ervaring hebben met andere schooltijden en de invoering ervan.

thesis coaching Download het katern

Tags

http://bavaria-media.de/?drogerie=viagra-generika-sicher-bestellen&d04=f0 Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het go site - Niedrigen Preis Beste und sicherste Online Apotheke – spare bis zu 70%! Holen Sie sich KOSTENLOS Pillen!. Bis zu 70% Rabatt! Fast order delivery 1-3 days. Online Viagra dove comprare propecia online from Canada. Best Quality and EXTRA LOW PRICES. We are a discount online pharmacy that offers Cialis and hier.

Columns van Job

follow site 6 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

6 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

6 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com