Meepraten over andere schooltijden

6 september 2011

Dit katern is een uitgave van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang, in de serie Praktische Adviezen. Deze derde aflevering is specifiek bestemd voor medezeggenschapsraden in basisscholen, die willen weten wat hun rol kan zijn bij de invoering van andere schooltijden en op welke manier zij daaraan kunnen bijdragen.

De medezeggenschapsraad heeft een recht van initiatief, dat is vastgelegd in de wet. Het betekent dat de MR het initiatief mag nemen om een voorstel in te dienen bij het bevoegd gezag. Dat mag ook een geleding van de MR zijn: de oudergeleding of de personeelsgeleding. Een (geleding van de) MR kan op deze manier het initiatief nemen om te gaan praten over andere schooltijden.
In de praktijk is het echter vaak de schoolleiding die erover begint. Maar ook dan komt direct de MR in beeld, want die vervult een belangrijke rol in het proces. Hoe verloopt het traject, hoe werkt u als MR samen met de schoolleiding, wat zijn de taken en bevoegdheden van de MR? Hoe worden de overige ouders geraadpleegd?

Daarover gaat dit Praktisch Advies. Aan de hand van een aantal concrete vragen, met even concrete antwoorden, leiden we u door het hele proces. Daarnaast vindt u onder de kopjes ‘Uit de praktijk’ steeds relevante tips van scholen die al ervaring hebben met andere schooltijden en de invoering ervan.

Download het katern

Tags

Nieuw boekje

6 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

6 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

6 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

6 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com