CBS - Emancipatiemonitor 2010

8 september 2011

Deze zesde Emancipatiemonitor bevat, net als de vorige edities, gegevens over de positie van mannen en vrouwen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt, combinatie van arbeid en zorg, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, en geweld.

De belangrijke resultaten die naar voren komen in deze monitor, zijn:

  • 1. De arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vrouwen zijn, ondanks de economische crisis, toegenomen.
  • 2. Het veelvuldig in deeltijd werken door vrouwen en – hiermee samenhangend – de opvattingen over taakverdeling in het gezin, zijn maar weinig veranderd.
  • 3. Het aandeel vrouwen in topfuncties is gegroeid, vooral bij de rijksoverheid.

Ruim tien jaar geleden verscheen de eerste Emancipatiemonitor. De monitor is bedoeld om kwantitatieve informatie over het emancipatieproces te presenteren en deze te vergelijken met de doelstellingen en streefcijfers van het emancipatiebeleid.

In opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) (voorheen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw)) brengen het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) elke twee jaar diverse gegevens uit hun databestanden samen in de Emancipatiemonitor.

Download de Emancipatiemonitor 2010

Related items

Nieuw boekje

8 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het source hier.

Columns van Job

8 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

8 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

8 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com