Equality - Factsheet Kinderopvang en Arbeidsparticipatie van vrouwen (sept 2010)

http://aggs.school.nz/?education=best-essay-writing-website 8 september 2011

cheap custom essays E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, heeft op 30 september 2010 een factsheet gepubliceerd over Kinderopvang en arbeidsparticipatie.

Conclusies op basis van bovenstaande onderzoeken en essay:

1. Subsidies op de formele kinderopvang hebben de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderd.

2. De sterke stijging van de formele opvang toont aan dat er een onderdrukte vraag naar formele kinderopvang in Nederland was en is.

3. De halvering van de ouderbijdrage (door de Wet kinderopvang) heeft een extra stijging van het gebruik van formele kinderopvang als gevolg gehad. De helft van de stijging is toe te schrijven aan arbeidsparticipatie van vrouwen, met name van de tweede verdiener en de alleenstaande ouder. Dat bevestigt dat vrouwen sterk reageren op wat zij na aftrek van de kosten van kinderopvang aan loon overhouden.

4. De andere helft van de stijging van de formele opvang (na inwerkingtreding van de Wet kinderopvang) heeft geleid tot substitutie van informele door formele kinderopvang. Dit is geen„verspilling‟ van overheidsgeld, maar een bewuste keuze van ouders voor zekerheid en continuïteit van formele kinderopvang en een gevolg van het gebrek aan en onzekerheid over informele opvang.

5. De relatie tussen subsidies op de gastouderopvang en arbeidsparticipatie is minder duidelijk dan de relatie tussen subsidies op de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en arbeidsparticipatie.

6.Opvattingen over formele kinderopvang zijn niet in overeenstemming met het feitelijke gebruik van de formele kinderopvang.

source url Download de factsheet

Nieuw boekje

go here 8 september 2011

online proofreading tool Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=help-me-do-my-essay http://europaischeapotheke.com/drugs/propecia-generic propecia finasteride msd; Viagra original oder Viagra generika. Kranke, die Nitrate regelmäßig oder einmalig anwenden, sollen Sildenafil nicht einnehmen. hier.

Op de kaart

8 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

8 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com