Capgemini - Internationaal vergelijkend onderzoek kinderopvang

http://crime-prevention-intl.org/?education=custom-research-paper-writing-services&3d0=01 8 september 2011

term paper custom Eind 2005 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek geïnitieerd om een internationale vergelijking te maken van de wijze waarop kinderopvang is geregeld en de kosten die daaraan voor vooral ouders zijn verbonden. De opzet van het onderzoek is om de Nederlandse kinderopvang in al haar aspecten te vergelijken met de kinderopvang in België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden en de Verenigde Staten van Amerika. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende opvangvormen en leeftijdscategorieën. Aangezien er voor de gastouderopvang behoefte is aan meer informatie dient hieraan speciale
aandacht te worden besteed.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande literatuur. Daarnaast is in elk land contact gelegd met deskundigen op het gebied van kinderopvang (meestal gerelateerd aan de overheid) om de bevindingen te toetsen en de witte vlekken in de informatie alsnog in te vullen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder begeleiding van vertegenwoordigers van de Branchevereniging van ondernemers in de kinderopvang, de MOgroep, BOiNK, de ministeries van Financiën en Economische Zaken en de opdrachtgever, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

thesis binding service Download de internationale vergelijking

Nieuw boekje

online essay service 8 september 2011

go site Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het fast custom essay custom essay writing service reviews hier.

Columns van Job

thesis online 8 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

buy a custom research paper 8 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

8 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com