Andere Tijden - Jonge ouders over andere schooltijden

8 september 2011

Project Andere Tijden ondersteunt scholen en kinderopvang bij de overgang naar andere schooltijden. Voor een andere inrichting van de schooldag is niet alleen draagvlak van `zittende’ ouders van belang. Een goede school kijkt ook naar de visie van de nieuwe inschrijvers, de ouders van kinderen tussen nul en vier jaar. Voor het project Andere Tijden was dit de aanleiding voor een grootschalig onderzoek onder jonge ouders. Kunnen zij uit de voeten met de traditionele schooltijden? Beïnvloedt dit hun schoolkeuze? Kennen ouders andere schooltijdenmodellen, zouden ze daar dan voor kiezen? Hebben
ze de mogelijkheid om hun werktijden aan te passen, hoe flexibel zijn ze daarin?

Download het rapport
 

Nieuw boekje

8 september 2011

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

8 september 2011

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

8 september 2011

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

8 september 2011

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com